Vietnamese English

Chính sách riêng tư

Trang web này sử dụng Google AdWords

Trang web này sử dụng dịch vụ tiếp thị lại của Google AdWords để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (kể cả Google) cho khách truy cập trước đây vào trang của chúng tôi. Có thể có nghĩa là chúng tôi quảng cáo cho khách truy cập trước đây chưa hoàn thành tác vụ trên trang web của chúng tôi, ví dụ như sử dụng mẫu liên hệ để yêu cầu. Điều này có thể dưới dạng quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc một trang web trong Mạng hiển thị của Google. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để phân phối quảng cáo dựa trên những lần truy cập trước đó của một ai đó vào trang web của www.thangmaygiadinh.com.vn . Tất nhiên, mọi dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng phù hợp với chính sách riêng tư của chúng tôi và chính sách riêng tư của Google.

Bạn có thể đặt sở thích cho cách Google quảng cáo cho bạn bằng cách sử dụng trang Tuỳ chọn Quảng cáo của Google và nếu bạn muốn bạn có thể

chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích hoàn toàn bằng cài đặt cookie hoặc

không tham gia vĩnh viễn bằng tiện ích mở rộng của trình duyệt.